Past

Current

Coming Up

Touching Time that Stands Still

Eva Kmentová, Eva Koťátková, Alena Kotzmannová,
Alena Kučerová, Adéla Matasová, Tereza Štětinová
17/02 – 01/04/2023
Friday March 31st,  4-6pm: guided tour and reception on the occasion of the new monograph:  Adéla Matasová, Mezičas/Meantime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
curated by Pavlína Morganová
exhibition design by David Fesl
hunt kastner is pleased to present the group exhibition ‘Touching Time that Stands Still’ curated by Pavlína Morganová, art historian and pedagogue at the Academy of Fine Arts, Prague. Pavlína Morganová has long been focused, in her curatorial practice, on women’s art and related issues. In addition to a number of other exhibition projects, in 2014 she prepared for the Moravian Gallery in Brno and the Prague City Gallery the exhibition ‘Někdy v sukni / Sometimes in a Skirt’, which presented the art of the 1990s exclusively through the work of Czech women artists, responding to the emancipation of women on the Czech art scene at that time. For the exhibition at hunt kastner, she has selected six women artists (three older and three younger) whose work traces the transformation of their approach to materials and themes which are often associated with women’s destiny.
Pavlína Morganová regularly publishes articles in professional journals and catalogues and is the author and editor of a number of books and catalogues, for example, this past year she completed the monograph on Adéla Matasová “Mezičas” (GASK 2022). She has also focussed her research on action art and published “Procházka akční Prahou / Action Walk through Prague” (VVP AVU 2014) and “Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain” (Karolinum Press 2014). Recently, together with the team of the AVU Research Center, she conducted comprehensive research on the history of exhibiting, which resulted in the book “Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999 / The Exhibition as a Medium. Czech Art 1957-1999” (VVP AVU 2020).
Full exhibition text   EN

hunt kastner si dovoluje prezentovat skupinovou výstavu “Dotknout se zastaveného času” připravenou kurátorkou Pavlínou Morganovou. Morganová je historička umění a pedagožka působící na Akademii výtvarných umění v Praze, která se ve své kurátorské praxi dlouhodobě věnuje umění žen a problematice s ním spojenou. Vedle řady dalších výstavních projektů připravila v roce 2014 pro Moravskou galerii v Brně a Galerii hlavního města Prahy výstavu “Někdy v sukni”, v níž se pokusila představit umění 90. let 20. století výhradně skrze tvorbu českých umělkyň. Reagovala tak na tehdejší emancipaci žen na české výtvarné scéně. Na výstavu v hunt kastner vybrala šest umělkyň (tři starší a tři mladší generace), v jejichž práci sleduje proměnu přístupu k materiálům a tématům, které bývají spojovány s ženským osudem.
Pavlína Morganová pravidelně publikuje v odborných časopisech a katalozích, je autorkou a editorkou řady knih, v minulém roce například dokončila monografii Adély Matasové “Mezičas” (GASK 2022). Věnovala se výzkumu akčního umění, např. “Procházka akční Prahou” (VVP AVU 2014) nebo “Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain” (Karolinum Press 2014). V poslední době spolu s týmem Vědecko-výzkumného pracoviště AVU připravila rozsáhlý výzkum dějin vystavování, jehož výstupem je kniha “Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999” (VVP AVU 2020).
Text k výstavě   CZ